all hotels in Saint Petersburg
Saint Petersburg
HOTELS
www.spinn.ru
Saint Petersburg Hotels hotels in Saint Petersburg - 243
( add your hotel )
Saint Petersburg Hotels
top hotels | mini hotels | all hotels

Hotels


Hotel Doma.ru
Hotel Octaviana
Hotel Atmosfera Bolshoy 70
Hotel Style
Hotel Yuzhno-Primorskiy
Hotel Griboedova-144
Hotel Atmosfera Bolshoy 32
Hotel Holstomer
Hotel Atmosfera Bolshoy 3
Hotel Kempinski Moyka 22
Hotel Stariy Gorod
Hotel Sonata na Majakovskogo
Hotel Filippov 2
Hotel Na Muchnom
Hotel Ave Tsezar na Suvorovskom
Hotel Primavera
Hotel Aleksandr Inn
Hotel Solo

All hotels
Add your Hotel

Results of searching hotel in Saint Petersburg

(search hotel, add hotel)

Hotel
DBL (rubles)
Description
Photos
Hotel Park Inn Pulkovskaja
3850
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Park Inn Pribaltiyskaja
3850
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pio na Griboedova
2800
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Postojalets
2000
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Prestiz Vasilevskiy
3700
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pushkinskaja 10
2000
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Petrovskiy Dvor
2800
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Prima Sport
1200
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pribaltiyskaja
5850
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pushka Inn
4400
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pushkin
2300
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pulkovskaja
4300
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Prestiz Center
2450
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Polikoff
3500
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pjatiy Ugol
4200
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Park Lane Inn
2000
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Primavera
3050
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Piter
1980
no ( ? )
no ( ? )
Hotel Pio na Mohovoy
3000
no ( ? )
no ( ? )
Hotel
DBL (rubles)
Description
Photos

top hotels | mini hotels | all hotels
© 2009 All rights reserved.
At use or copying any text from a site,
active link is obligatory.
    раскрутка продвижение сайта
Advertising or questions
info@quickpromotion.ru